Volba prezidenta ČR

První kolo volby prezidenta ČR se uskuteční ve dnech 13.1. od 14:00 do 22:00 a 14.1. od 8:00 do 14:00.

Místo konání – viz https://radnoves.cz/wp-content/uploads/2023/01/22_11_28_Oznameni-poctu-a-sidla-volebniho-okrsku.pdf

Informace pro voliče – https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volba-prezidenta-republiky-2023.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d

Informace o umístění DRIVE-IN stanoviště

U volebního stanoviště (drive-in) může odhlasovat oprávněný volič, který má v okrese, pro který je volební stanoviště zřízeno, adresu trvalého pobytu nebo hlasuje na voličský průkaz.

I. kolo volby
Oprávněný volič bude moci tento způsob hlasování využít ve středu 11. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 17:00 hodin.

případné II. kolo volby
Oprávněný volič bude moci tento způsob hlasování využít ve středu 25. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 17:00 hodin.

Více informací zde:  https://www.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4117195