Historie obce

Radňoves je to typ vesnice založené ve středověku jako lesní lánová okrouhlice, jejíž paprsky lánů se pravidelně rozšiřují do okolní krajiny, První písemná zmínka o obci Radňoves pochází ze 14. století, v roce 1364.  Patřila mimo jiné pánům z Osového i Mitrova. Dokonce existuje pověst, že blízká pevnost byla s Mitrovem  spojena podzemní chodbou. V roce 1894 byl založen společně s obcí Vidonín sbor dobrovolných hasičů. V roce 1927 se sbor rozdělil a ještě v témže roce radňoveští zakoupili ruční čtyřkolovou zápřahovou stříkačku. Tuto  koňskou stříkačku udržují dodnes a hasiči se s ní mimo jiné zúčastnili natáčení filmu Andělské oči nebo reklamního spotu na pivo (na což jsou patřičně hrdi). Byla také vystavena na Všeobecné výstavě v Praze v roce 1992 a na evropském setkání hasičů  Pyromeeting v Brně a celorepublikových srazů historické techniky v Litoměřicích v letech 1998, 2004, 2007 a 2010.