Zastupitelstvo obce

Pro volební období 2022 – 2026 byli zvoleni tito zastupitelé obce

Ing. Petr Habán
Vít Habán
Ing. Lukáš Chylík
Ladislav Matoušek
Pavel Šimek
Hana Štursová
Zdeněk Zeman