Informace dle z.č.106/1999 Sb.

Číslo Název Informace
1. Oficiální název Obec Radňoves
2. Důvod a způsob založení Dle zákona č. 128/2000 Sb.
3. Organizační struktura odkaz Obecní úřad
4. Kontaktní spojení Kontakt
5. Případné platby můžete poukázat 1624266389/0800
6. IČO 599743
7. DIČ CZ00084409
8. Rozpočet v tomto a předchozím roce

Odkaz Vyhlášky dokumenty

9. Žádosti o informace Osobně na obecním úřadě nebo prostřednictvím E-podatelny
10. Příjem žádostí a dalších podání Osobně na OÚ v úředních hodinách , kontakty
11. Opravné prostředky Osobně na OÚ v úředních hodinách
12. Formuláře Osobně na OÚ v úředních hodinách, formuláře
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací Velká Bíteš – kontaktní místo SSP, Masarykovo nám. 7:  vyřizování přídavku na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Městský úřad Velká Bíteš, odbor výstavby, ŽP a zemědělství

Masarykovo nám. 87: Vyřízení stavebního povolení – stavba RD a garáže; hospodář.budov.

OÚ Radňoves:

Žádosti o kácení stromu – formulář  naleznete zde

Přihlášení k trvalému pobytu:

Žádosti o cestovní pas vyřizuje Městský úřad Velké Meziříčí

14. Nejdůležitější předpisy vyhláškyy

dokumentyy

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
17. Seznam organizací Sbor dobrovolných hasičů