Životní prostředí a příroda

Obec Radňoves se nachází se v nadmořské výšce 585 m.

Z biogeografického pohledu obec Radňoves přísluší do hercynské podprovincie a nachází se na okraji Velkomeziříčského bioregionu, v těsném sousedství se Sýkořským bioregionem.

Vegetační stupeň zde je submontální. Obec se nachází ve srážkovém stínu Českomoravské vrchoviny.

 Hlavním stavebním prvkem zde jsou ruly a ortoruly. Z půd zde jsou dominantní zcela kyselé kambizemě, ve sníženinách  jsou zastoupeny pseudogleje. Převládá 4. bukový vegetační stupeň, který místy přechází do 5. jedlobukového. Vzhledem k minerálně chudým polohám  a kyselému substrátu přísluší společenstva do trofické řady B, B/C, C řady B. Podle vlhkostních poměrů převládají hydrycké řady normální, zamokřené, výjimečně omezené řady.

Flóra na území naší obce je specifická tím, že leží na rozhraní dvou bioregionů. To znamená, že je tvořena přechodem mezi oboumi bioregiony, nalezneme zde zástupce hercinské květeny s výjimečným výskytem submontálních druhů: například ostřice chlupaté, řeřišnice trojlisté, rosnatky okrouhlolisté. Mezi typické dřeviny tohoto území patří jalovec obecný, brslen bradavičnatý, bříza bělokorá, dub zimní.
Fauna je zastoupena druhy mezi nimiž některé jsou zapsány v červené knize: ježek východní, západní, rak říční, perlorodka říční, mlok skvrnitý, čolek obecný, ještěrka obecná, užovka hladká, kobylka obecná, otakárek fenyklový, vlaštovka obecná, ledňáček říční, svižník obecný, holub dubňák, bažant obecný, křepelka polní, koroptev polní, netopýr brvitý, veverka obecná, zajíc polní, liška obecná.
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
Nenašli jste co jste hledali??
kontaktujte nás! :) ou.radnoves@tiscali.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko,
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí ,
IČ: 71219986,
kontaktní osoba: JUDr. Diana Kutnerová,
e-mail: mikroregion@atlas.cz,
tel.: +420 566 782 013.
Svoz komunálního odpadu bude proveden ve dnech : úterý 25.12.2018 a pátek 28.12.2018
Obec Radňoves
pevná linka 549 440 456
Radňoves 26, 594 51
Starosta: Pavla Habánová
777 857 808
Místostarosta: Lukáš Chylík
739 307 203

Jak často navtěvujete tyto stránky?

Jsem zde poprvé (31 | 43%)
Jedenkrát týdně (5 | 7%)
Každý den:) (28 | 39%)
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že schválený rozpočet na rok 2019, rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet na rok 2019, schválený závěrečný účet za rok 2017, schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2023 jsou na internetových stránkách zveřejněny na adrese www.radnoves.cz do jejich listinné podoby je možno nahlédnout na obecním úřadu na adrese Radňoves 26, a to vždy v úředních hodinách obecního úřadu.

 Na tomto odkazu jsou zveřejňována i oznámení k návrhům rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu, na uvedené adrese je možno nahlédnout do listinné podoby těchto návrhů

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one